Tjänster

 • Stålstommar
 • Byggnadssmide
 • Stålkonstruktioner
 • Traversbanor
 • Legosvetsning och bockning
 • Plåtkonstruktioner
 • Montage av HDF-bjälklag
 • Montage sandwichväggar
 • Reningsanläggningar för lösningsmedel
 • Cisterner
 • Helhetslösning från tillverkning, ytbehandling och leverans till färdigt montage.