Om WeldTec

Verksamheten med lokaler och personal i Molkom startade 2002 och har sedan dess ständigt utvecklats. Vid starten var det 7 anställda i bolaget. Under senare år har arbetsstyrkan och övriga resurser stadigt ökat.

Från 2002 (i annan regi) utfördes mest legosvetsning och tillverkning av kundspecifika anläggningar. Vi utförde även ett stort antal traversbanor, både tillverkning på verkstad och montage på byggplatser i mellansverige.

WeldTec grundades 2008.  Utvecklingen har sedan dess gått mot större stålstommar och stålbyggnadsprojekt. Legosvetsning och diverse kundspecifika anläggningar har också fortsatt i samma utsträckning som tidigare. Vi har också stor erfarenhet  inom områden som; läggning av TRP-tak, montage av sandwichväggar,  HDF-montage, osv. Vi kan idag säga att vi har ett ”brett register” på byggsidan