Kvalitet

Vi har genom alla år satt kvalitén i fokus. Vi har under ca 10 år arbetat efter kvalitetssystemet ISO 3834-2 ( det hette EN 729 när vi införde det) Vi arbetar nu för att certifiera oss enligt denna standard.

På samma gång kommer vi också att certifiera oss för EN 1090-1 som gäller bärande byggkonstruktioner. Certifieringen sker i början av år 2014

Vi har godkända svetsprocedurer för olika metoder och material. Alla våra svetsare genomgår kontinuerligt svetsarprövning enligt EN 287. Båda dessa aktiviteter blir ett krav när EN 1090-1 införs sommaren 2014.

Kort sagt; Vi står rustade för framtiden!